kontrast

zmień rozmiar:

Aktualności


Informacja o realizacji zadania pod nazwą „Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego”

Kategoria: Aktualności 22.01.2019

 
Gmina Wałbrzych realizuje zadanie pod nazwą „Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego”

w ramach wieloletniego programu pn.  „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Zadanie objęło dzieci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych.

Zadanie w całości finansowane ze środków z dotacji budżetu państwa.

Strona 1 z 452  > >>